dotyczy: wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra

Plan dotyczy rejonu ulic H. Sienkiewicza oraz W.Stwosza, dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 14 września o godz.17.00 w Gdynia INFOBOX OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30.
Treść dokumentu, zawarta jest w pliku poniżej.

img208