Konsultacje społeczne dot. zadań inwestycyjno-społecznych

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno-społecznych Rady Dzielnicy na lata 2016-2018.

Konsultacje odbędą się dnia 16.05.2016 w Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 18