SPOTKANIE W ZGODZIE Z PRAWEM ,,CMENTARZE -KULT PAMIECI I OBOWIĄZUJĄCE PRAWA

Rada Dzielnicy Kamienna Góra i Biblioteka Gdynia zapraszają na spotkanie z cyklu ,,w zgodzie z prawem”
tematem jest ,,Cmentarze – Kult pamięci i obowiązujące prawa ,w tym prawo do grobu ,grobowca ,eskhumacja ,kremacja itd.”

Spotkanie poprowadzą

Pani Anna Rydzewska -Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
Pan Krzysztof Szocik mecenas z Kancelarii Nowosielski i Partnerzy

data i miejsce

23 października 2017 r (poniedziałek)
godz. 17.00 , w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury
przy Al.Marsz. Piłsudkiego 18