XXII Sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra

PROJEKT PORZĄDKU SESJI NR XXII
RADY DZIELNICY KAMIENNA GÓRA

SESJA ODBĘDZIE SIĘ 30 SIERPNIA 2017 O GODZINIE 17.30
W siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 B

1. Przywitanie radnych i stwierdzenie quorum
2. Rozpoczęcie sesji
3. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku sesji
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
5. Dyskusja nad propozycjami dot. projektu Planu Finansowego na 2018 rok
6. Podjęcie Uchwały przyjmującej projekt Planu Finansowego na 2018 rok
7. Korespondencja
8. Sprawy bieżące
9. Wolne wnioski
10.Ustalenie terminów dyżurów radnych
11.Ustalenie terminu kolejnej sesji
12.Zakończenie